register

E-learning aprobační zkouška - Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice - 310-1419/2019

event
Základní modul: 01.08.2019 - 31.08.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Bude doplněno. V případě dotazů neváhejte kontaktovat organizátorku.

for whom

Jiný odborný pracovník

content

Kurz je zaměřen na problematiku týkající se systému zdravotnictví v České republice. Seznámíte se nejen s obecnými právními předpisy, ale zejména se zdravotnickými předpisy, které se týkající výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, ve kterých je nutné se orientovat.

celoživotní vzdělávání

organize Úsek regulace nelékařských povolání
Jana Sedláčková Nomilnerová organizer sekretariat.regulace@nconzo.cz 543559511
Michaela Hofštetrová Knotková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)