register

E-learning aprobační zkouška - Ošetřovatelství - 310-1405/2021

event
Základní modul: 01.06.2021 - 30.06.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Podání základní informace o komplexní problematice poskytování zdravotní péče a umožnění lépe se orientovat v požadavcích pro splnění zejména písemných testů a ústní zkoušky.

for whom

Jiný odborný pracovník

content

Ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech a humanitní vědy

celoživotní vzdělávání
SIGN UP (STARTED)
price
2195 Kč

organize Úsek regulace nelékařských povolání
Jana Sedláčková Nomilnerová organizer sekretariat.regulace@nconzo.cz 543559511
Michaela Hofštetrová Knotková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)