register

BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB I. - 840-450/2019

event
Jednorázová akce: 11.11.2019 - 13.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Porozumět základům konceptu biografického modelu péče o klienta a na základě toho rozhodnout o další filosofii zařízení a vzdělávání zaměstnanců

for whom

Všeobecná sestra, Zdravotně-sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách

content

Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb. Výpočet personálního klíče a volba základní filosofie dle konceptu péče. Manažer kvality, metodik zvolené koncepce péče, interní hodnotitel kvality péče a kvality života seniorů. Tvorba pracovních nástrojů a metodik pro hodnocení kvality dlouhodobé péče. Workshopy. Diskuse.

note

Určeno především ředitelům, veoucím zdravotní péče a vedoucím sociálním pracovníkům DpS

celoživotní vzdělávání manažer kvalita péče v sociálních službách biografie osobní biografie supervize

organize Katedra managementu
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Helena Komínková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)