register

BAZÁLNÍ STIMULACE - 840-406/2019

event
Odborný modul 1: 27.05.2019 - 29.05.2019 Odborný modul 2: 30.09.2019 - 01.10.2019 Závěrečný den: 28.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

získat specifické vědomosti a dovednosti z oblasti bazální stimulace

for whom

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Klinický psycholog, Klinický logoped

content

Teoretická a praktická část výuky je zaměřena na osvojení technik somatické, vestibulární, vibrační, orální, optické, auditivní, čichové a taktilně haptické stimulace dle konceptu Bazální stimulace. Integrován je také nácvik technik Bobath konceptu, facioorální stimulace, zacházení se spasticitou a navázání komunikace u lidí se změněnou schopností vnímání.

note

Kurz se skládá ze dvou teoretických modulů a praktické části (2 dny praxe v MěN Ostrava).S sebou: teplé ponožky, sportovní volné oblečení, žínku, ručník, pleťové mléko, lžičku, deku. Karimatky zapůjčíme.

bazální stimulace

organize Katedra managementu
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Helena Komínková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)