register

Approbation exam

Basic information

 
Více informací >>>

The NCO NZO (National Centre of Nursing and Other Health Professions) is an institution authorized by the Ministry of Health of the Czech Republic to organize approbation exams for non-medical healthcare professionals.

The terms of the exam are regulated by section 85b of Act No. 96/2004 Sb., as amended.

Who can take the approbation exam at NCO NZO?
Applicants who have obtained qualifications to practice a non-medical health profession in a country outside the EU and who would like to obtain recognition of their qualification to practice the given non-medical health profession in the territory of the Czech Republic.

Approbation exam

The terms of the approbation exam are regulated by sections 17 to 21 of Regulation No. 189/2009 Sb. on attestation exams, exams to obtain a certificate to practice a health profession without professional supervision, final exams for accredited qualification courses and approbation exams, and on the procedure to test the knowledge of Czech (regulation for examinations in accordance with the Non-Medical Health Professions Act).

The approbation exam has three parts: written, spoken, and practical. The approbation exam is taken in Czech before an examination board.

The written test can be taken in Czech, English, French, German, or Russian. The recommended time limit for answering the test questions is 60 minutes.

Applicants will receive invitations to take the required part of the approbation exam no later than 30 days before the date of the exam.

To pass the practical part of the approbation exam, applicants need to have the relevant work experience and to request their evaluators to fill in the "Evaluation of the practical part of the approbation exam".

In the form, the evaluator will write a summary of whether the applicant passed the practical part of the exam.

To pass the practical part, applicants need to hold a visa for the purpose of employment, an Employee Card, or a Blue Card that allows them to work based on an employment contract or another type of contract. The healthcare facility where the practical part of the exam takes place is required to verify the validity of the visa, Employee Card, or Blue Card. All information on the requirements for taking the practical part of the approbation exam in the territory of the Czech Republic is available at www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx

At the start of each part of the approbation exam, applicants need to present their ID along with proof of payment of the fee for the given part of the approbation exam.

If the applicants know they will not be able to attend the exam or part of the exam for a valid reason, they can inform us in advance in writing by mail or email.

Applicants who do not attend the approbation exam without sending correspondence excusing them will receive the "fail" grade for the exam or the specific part of the exam.

Applicants can send their excuse correspondence by mail to NCO NZO, "Aprobační zkouška", Vinařská 6, 603 00 Brno, or by email to sekretariat.regulace@nconzo.cz.

Any fees paid for the approbation exam or part of the exam will not be returned.

Applicants who successfully pass the approbation exam will be issued a pass certificate by the ministry.

 

Attachments

 • Recommended literature for the specialized part of the exam (format ZIP)
 • Recommended literature for the general part of the exampicture_as_pdf
 • Exam questions for the specialized part of the exam (format ZIP)
 • picture_as_pdffor evaluation of the practical part of the approbation exam
 • picture_as_pdffor practical part of the approbation exam

What to do when you pass the approbation exam

After passing the approbation exam, applicants can apply for the recognition of the qualification to practice a healthcare profession in accordance with section 85b (4) of Act No. 96/2004 Sb., as amended.

Přípravné kurzy

 
Více informací >>>

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání Cena kurzu: 940,- Kč
   

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Určen pro všeobecnou sestru Cena kurzu: 2 195,- Kč

 

3. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)
V současné době se připravuje

 

Určen pro praktickou sestru

Cena kurzu: bude určena

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

  Předpokládaná cena: 800,- Kč

 

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

 

Humanitní vědy Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství v klinických oborech Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

NOVĚ JSME PŘIPRAVILI:

Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

Kurz je určen všeobecným a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Cena kurzu: 499,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Kurzy češtiny do práce zdarma

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Exam fee

 
Více informací >>>

The exam fees are regulated by Government Decree No. 225/2011 Sb. amending Government Decree No. 184/2009 Sb. on exam fees. The fee depends on the number of attempts the applicant takes to pass the exam.

Approbation exam fee

 1. Written test of professional knowledge: 1,500 CZK
 2. Written test of knowledge of the healthcare system and legal basics: 1,500 CZK
 3. Oral specialized exam: 4,000 CZK

First retake of the approbation exam

 1. Written test of professional knowledge: 2,000 CZK
 2. Written test of knowledge of the healthcare system and legal basics: 2,000 CZK
 3. Oral specialized exam: 6,000 CZK

Second and further retakes of the approbation exam

 1. Written test of professional knowledge: 3,000 CZK
 2. Written test of knowledge of the healthcare system and legal basics: 3,000 CZK
 3. Oral specialized exam: 9,000 CZK

Applicants who successfully pass the approbation exam will be issued a pass certificate by the ministry.

Application and dates

 
Více informací >>>
 
library_booksApplication and dates approbation exam

Contact details

 
Více informací >>>

NCO NZO Brno
„Aprobační zkouška"
Vinařská 6
603 00 Brno

Bc. Věra Okénková - sekretariat.regulace@nconzo.cz, 543 559 511

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

Ing.et Bc. Kateřina Přibylová - katerina.pribylova@mzcr.cz, 543 559 553

Updated: 14.07.2021 11:55