register

ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ SKIAGRAFIE - 865-3/2020

event
Teoretická část: 07.09.2020 - 11.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti

for whom

Radiologický asistent

content

Rentgenová anatomie ve skiagrafii. Patologické stavy v rentgenovém obraze. Analogový skiagrafický zobrazovací systém. Optimalizace parametrů zobrazovacích systémů. Optimalizace radiační ochrany při skiagrafii. Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledků. Zkoušky provozní stálosti skiagrafických a skiaskopických přístrojů, interpretace výsledků, nápravná opatření. Způsob stanovení místních diagnostických referenčních úrovní. Metody odhadu efektivní dávky ve skiagrafii. Speciální projekce. Stomatoradiologie. Zásady skiagrafických a skiaskopických postupů v neonatologii a pediatrii. Klinická analýza skiagramů, základní identifikace patologického stavu a následné zpracování obrazových dat.

note

Uvedená cena je za teoretickou část. Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdnů na pracovišti akreditovaného zařízení. Seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

Nutné předpokladyOdborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologický asistent

celoživotní vzdělávání
PŘIHLÁSIT SE
price
4000 Kč
number of participants
0 z 30

organize Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizer sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)