register

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH

event
10.06.2019 - 11.06.2019
place

for whom

pro odborné pracovníky KHS vykonávající státní zdravotní dozor - pro zdravotnická povolání: lékař, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra, jiný odborný pracovník, event. nutriční terapeut pracující v KHS

content

Aktuality oboru hygiena dětí a mladistvých, epidemiologické aktuality a další hygienická problematika ve vztahu k oboru HDM, informace z MZ ČR pro výkon SZD.

PŘIHLÁSIT SE
price
1700
number of participants
0 z 30

organize Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizer
- course leader