register

LGBT+ problematika v resortu zdravotnictví (webinář)

Termín: 16. 6. 2021

Vysílací čas: 14:00 – 16:30

Vzdělávací akce „LGBT+ problematika v resortu zdravotnictví“ je zaměřená na posílení povědomí pracovníků ve zdravotnictví v oblasti související s LGBT a specifiky péče o tuto skupinu pacientů. Specifickou otázkou je zejména citlivý přístup k trans* a intersex osobám, kde se mohou nejvíce projevovat problémy při péči o tyto osoby. Cílem je posílit participativní a zároveň citlivé přístupy k různým pacientským skupinám zohledňujícím jejich specifické potřeby v souladu s aktuálními medicínskými standardy.

Přednášející:
RNDr. Michal Pitoňák – „Menšinový stres z pohledu tří prolínajících se řádovostních úrovní"
MUDr. Ivo Procházka, CSc. – „Preexpoziční profylaxe, HIV/STI prevence v gay komunitě“
MUDr. Džamila Stehlíková – „Diagnostika transsexuality v primární péči“
Mgr. Zdeněk Sloboda – „Zkušenosti trans osob – sociologická data“

Kurz je pořádán ve spolupráci NCO NZO a IPVZ
Technicky akci zajišťuje IPVZ prostřednictvím přihlašovacího linku:

Kurz je bez účastnického poplatku.

Updated: 26.05.2021 13:35