register

Podpořené certifikované kurzy pro výcvik peerů a interventů Systému psychosociální intervenční služby.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů zahajuje s podporou benefice České filharmonie a nadace Via realizaci certifikovaných kurzů pro výcvik peerů a interventů. Projekt probíhá pod záštitou Asociace českých a moravských nemocnic a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
https://www.nadacevia.cz/2021/04/07/podporme-vycerpane-zdravotniky-s-ceskou-filharmonii/

Všem participujícím partnerům děkujeme za jejich podporu!

Na akce je možno se přihlašovat v sekci nabídka akcí:

Bližší informace poskytne vedoucí kurzů, p. Vraspírová (vraspirova@nconzo.cz, 543 559 502)

Updated: 14.05.2021 08:53