register

Nová Koncepce ošetřovatelství

Ministerstvo zdravotnictví vydává novou Koncepci ošetřovatelství, která zrušuje Koncepci ošetřovatelství vydanou ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku č. 9 v roce 2004. Nová Koncepce ošetřovatelství nabývá účinnosti dnem vydání.
Více inforamcí na https://www.mzcr.cz/koncepce-osetrovatelstvi/..

Updated: 12.05.2021 09:36