zaregistrovat se

ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE

event
09.09.2019 - 13.09.2019
place

cíl

získání specializované způsobilosti pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších právních předpisů

určení

pro radiologické asistenty zařazené do specializačního vzdělávání

náplň

OM 1 - radiodiagnostika

poznámka

Seznam pracovišť pro praktickou výuku je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu