zaregistrovat se

ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE:

event
10.09.2018 - 14.09.2018
place

cíl

získání specializované způsobilosti pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších právních předpisů

určení

pro radiologické asistenty zařazené do specializačního vzdělávání

náplň

OM 1 - radiodiagnostika

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Seznam pracovišť pro praktickou výuku je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu