zaregistrovat se

ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE

event
18.06.2018 - 22.06.2018
place

cíl

získání specializované způsobilosti pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších právních předpisů

určení

pro radiologické asistenty zařazené do specializačního vzdělávání, rezidenti

náplň

OM 1 - radiodiagnostika

poznámka

Seznam pracovišť pro praktickou výuku je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu