zaregistrovat se

DIAGNOSTICKÉ METODY V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ:

event
01.04.2019 - 05.04.2019
place

určení

pro radiologické asistenty pracující v oboru nukleární medicína a zařazené do projektu ",,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“

náplň

Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin. Terapeutické aplikace otevřených zářičů. Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně. Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně. Anatomie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Zpracování obrazových informací v nukleární medicíně. Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v nukleární medicíně. Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu. Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdny na pracovišti akreditovaného zařízení. Termín zkoušky bude určen. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu