zaregistrovat se

DIAGNOSTICKÉ METODY V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ:

event
01.04.2019 - 05.04.2019
place

určení

pro radiologické asistenty pracující v oboru nukleární medicína a zařazené do projektu ",,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“

náplň

Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin. Terapeutické aplikace otevřených zářičů. Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně. Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně. Anatomie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Zpracování obrazových informací v nukleární medicíně. Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v nukleární medicíně. Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu. Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdny na pracovišti akreditovaného zařízení. Termín zkoušky bude určen. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu