zaregistrovat se

ZMĚNY VE VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ V 21. STOLETÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY SOUČASNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ I. - 840-7/2022

event
Jednorázová akce: 21.04.2022 - 22.04.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získat znalosti a dovednosti v systému OŘZ a při vedení zaměstnanců

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Lékař, Zubní lékař , Farmaceut, Pracovník v sociálních službách, Fyzická osoba poskytující péči příjemci PP, Nezdravotník

náplň

Kompetenční modely, jejich význam pro stabilizaci zaměstnanců. Kompetenční model, jeho význam pro engagement současného zaměstnavatele. Tvorba kompetenčních modelů, jejich pozice v systému organizační a firemní kultury. Přijímání zaměstnanců a adaptační období – socializační proces vzhledem k využití kompetencí. Kompetenční model a jeho vztah k hodnocení a motivaci zaměstnance. Kompetenční modely a jejich význam pro rozvoj a systematické vzdělávání zaměstnanců.

celoživotní vzdělávání
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
3500 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor