zaregistrovat se

ZMĚNY VE VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ V 21. STOLETÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY SOUČASNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ I. - 840-443/2019

event
Jednorázová akce: 27.09.2019 - 27.09.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získat znalosti a dovednosti v systému OŘZ a při vedení zaměstnanců

určení

Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Pracovní terapeut JOP, Lékař, Zubní lékař , Farmaceut, Pracovník v sociálních službách, fyzická osoba poskytující péči příjemci PP, Nezdravotník

náplň

Kompetenční modely, jejich význam pro stabilizaci zaměstnanců. Kompetenční model, jeho význam pro engagement současného zaměstnavatele. Tvorba kompetenčních modelů, jejich pozice v systému organizační a firemní kultury. Přijímání zaměstnanců a adaptační období – socializační proces vzhledem k využití kompetencí. Kompetenční model a jeho vztah k hodnocení a motivaci zaměstnance. Kompetenční modely a jejich význam pro rozvoj a systematické vzdělávání zaměstnanců.

celoživotní vzdělávání

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor