zaregistrovat se

ZMĚNY VE VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ V 21. STOLETÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY SOUČASNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ I.

event
23.09.2019 - 24.09.2019 26.09.2019 - 27.09.2019
place

určení

pro manažery a další zájemce o uvedenou problematiku

náplň

Kompetenční modely, jejich význam pro stabilizaci zaměstnanců. Kompetenční model, jeho význam pro engagement současného zaměstnavatele. Tvorba kompetenčních modelů, jejich pozice v systému organizační a firemní kultury. Přijímání zaměstnanců a adaptační období – socializační proces vzhledem k využití kompetencí. Kompetenční model a jeho vztah k hodnocení a motivaci zaměstnance. Kompetenční modely a jejich význam pro rozvoj a systematické vzdělávání zaměstnanců.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu