zaregistrovat se

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - URGENTNÍ MEDICÍNA - 830-363/2019

event
09.12.2019 - 13.12.2019 02.03.2020 - 06.03.2020 25.05.2020 - 29.05.2020 07.09.2020 - 11.09.2020 30.11.2020 - 03.12.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

určení

Zdravotnický záchranář

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 160 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

zdravotnický záchranář specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Páralová organizátor paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jana Nekudová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor