zaregistrovat se

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - URGENTNÍ MEDICÍNA - 830-345/2019

event
Odborný modul 1 - 2. část: 08.01.2019 - 11.01.2019 Odborný modul 1 - 3. část: 05.03.2019 - 08.03.2019 Odborný modul 2: 16.04.2019 - 18.04.2019 Odborný modul 3: 25.06.2019 - 27.06.2019 Odborný modul 4: 30.10.2019 - 01.11.2019 Zkouška: 05.02.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

určení

Zdravotnický záchranář

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 160 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

zdravotnický záchranář specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizátor paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jana Nekudová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor