zaregistrovat se

ZDRAVOTNÍ LABORANT - KLINICKÁ BIOCHEMIE - 852-622/2019

event
Základní modul: 10.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 1: 05.01.2021 - 08.01.2021 Zkouška: 27.01.2021 Zkouška: 28.01.2021 Zkouška: 29.01.2021 Odborný modul 2: 16.02.2021 - 19.02.2021 Zkouška: 10.03.2021 Odborný modul 3: 23.03.2021 - 26.03.2021 Zkouška: 21.04.2021 Zkouška: 22.04.2021 Zkouška: 23.04.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro klinickou biochemii.

určení

Zdravotní laborant

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání biochemie ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra klinických laboratoří
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Iva Tramplerová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor