zaregistrovat se

ZDRAVOTNĚ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - 840-4/2022

event
1. soustředění: 17.01.2022 - 21.01.2022 2. soustředění: 28.02.2022 - 04.03.2022 Zkouška: 02.11.2022 Zkouška: 22.11.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání kvalifikace zdravotně - sociálního pracovníka.

určení

Zdravotně-sociální pracovník

náplň

Sociální důsledky vybraných klinických onemocnění. Právní problematika ve zdravotnictví a veřejné zdravotnictví. Studium je maximálně jednoleté. Program je realizován formou kontaktní výuky, jejímž cílem je získání teoretických poznatků v oborech stanovených minimálními požadavky na studijní programy a následná aplikace a upevnění praktických dovedností při práci na odborném pracovišti. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

poznámka

Na teoretickou výuku navazuje praktická výuka v rozsahu 80 hodin, která probíhá v akreditovaném zařízení a to buď ve FN Brno, ve FN Olomouc, FN Motol a VFN Praha-Střešovice. Uvedená cena je za obě soustředění teoretické části. Předpokládaná cena za praktickou část 3600 - 4200 Kč.

Nutné předpokladyAbsolvování studia na vyšší odborné škole v oborech nebo programech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitní práci, sociální práci, sociálně právní činnost, neboabsolvování vysokoškolského studia v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka je nutné s přihláškou do akreditovaného kvalifikačního kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky ověřené kopie dokladů o absolvování výše uvedeného vysokoškolského, nebo vyššího odborného vzdělání.

celoživotní vzdělávání zdravotně-sociální pracovník sociální práce s klientem v krizi standardy
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
9000 Kč

pořádá Katedra managementu
Květuše Oplatková organizátor oplatkova@nconzo.cz 543559357
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor