zaregistrovat se

ZDRAVOTNĚ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - 840-12/2020

event
01.06.2020 - 05.06.2020 07.09.2020 - 11.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání kvalifikace zdravotně - sociálního pracovníka.

určení

Zdravotně-sociální pracovník

náplň

Sociální důsledky vybraných klinických onemocnění. Právní problematika ve zdravotnictví a veřejné zdravotnictví. Studium je maximálně jednoleté. Program je realizován formou kontaktní výuky, jejímž cílem je získání teoretických poznatků v oborech stanovených minimálními požadavky na studijní programy a následná aplikace a upevnění praktických dovedností při práci na odborném pracovišti. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, jejíž organizace a průběh je v souladu s vyhláškou č. 337/2017 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

poznámka

Kurz sestává ze dvou týdenních soustředění teoretické části, na které navazuje praktická výuka v rozsahu 80 hodin, která probíhá na akreditovaném pracovišti a to buď ve FN Brno, ve FN Olomouc, FN Motol a Vojenská fakultní nemocnice Praha-Střešovice. Uvedená cena je za obě soustředění teoretické části. Předpokládaná cena za praktickou část 3600 - 4200 Kč.

Nutné předpokladyAbsolvování studia na vyšší odborné škole v oborech nebo programech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitní práci, sociální práci, sociálně právní činnost, neboabsolvování vysokoškolského studia v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

celoživotní vzdělávání zdravotně-sociální pracovník sociální práce s klientem v krizi standardy
PŘIHLÁSIT SE
cena
7000 Kč
počet účastníků
0 z 30

pořádá Katedra managementu
Květuše Oplatková organizátor oplatkova@nconzo.cz 543559357
Stanislav Caletka vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor