zaregistrovat se

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA - CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - 851-623/2019

event
Jednorázová akce: 15.10.2019 - 15.10.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Aktualizace a inovace znalostí potřebných pro výkon SZD a PHD v oboru hygiena dětí a mladistvých.

určení

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Odborný pracovník v ochraně a podpoře VZ, Jiný odborný pracovník

náplň

Interpretace výsledků Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů ("Studie") a možnost jejich využití v pilotním projektu. Ve vztahu k výsledkům Studie možnosti úpravy ND. Posloupnost práce se školní jídelnou zaregistrovanou do projektu, evaluace ŠJ. Role lektora v projektu. Příklady dobré praxe. Kurz se zaměří také na zákl. znalosti nutrientů a výživových doporučení pro správnou argumentaci v praxi.

poznámka

Kurz je pokračováním předchozích částí I.-IV. projektu podpory zdraví. Je pořádán ve spolupráci se SZÚ.

Nutné předpokladyKurz je určen pro pracovníky KHS v oboru hygiena dětí a mladistvých, kteří pracují v projektu Zdravá školní jídelna a pro pracovníky, kteří hodnotí jídelníčky ve školních jídelnách.

celoživotní vzdělávání hygiena výživy

pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Chmelíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor