zaregistrovat se

Vzdělávací programy ESF

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je oprávněno realizovat níže uvedené certifikované kurzy financované z projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech" (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00001) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010 – 2013. Podmínky a postup pro přijetí do certifikovaných kurzů je uveden na webových stránkách projektu http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz

logo_projekt_EU_old_jine.jpg

Upraveno: 09.03.2018 11:36