zaregistrovat se

VÝŽIVA DĚTÍ - 820-98/2020

event
Teoretická část: 03.02.2020 - 07.02.2020 Teoretická část: 17.02.2020 - 21.02.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

určení

Nutriční terapeut

náplň

Náplní kurzu je získání potřebných znalostí k poskytování nutriční péče dětem ve vazbě na věk, diagnózu a způsoby léčby se všemi specifiky a to, jak v oblasti akutní, tak preventivní péče.

poznámka

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

výživa dětí nutriční péče nutriční terapeut Projekt Specializační vzdělávání cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Dana Dřínovská vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor