zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE (Věstník č. 5/2020) - 830-1236/2021

event
Odborný modul 1 - 1. část: 05.01.2021 - 08.01.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 02.02.2021 - 05.02.2021 Odborný modul 1 - 3. část: 20.04.2021 - 23.04.2021 Zkouška: 21.05.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 08.06.2021 - 11.06.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 31.08.2021 - 03.09.2021 Zkouška: 06.10.2021 Odborný modul 3 - 1. část: 09.11.2021 - 12.11.2021 Odborný modul 3 - 2. část: 04.01.2022 - 07.01.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 5/2020).

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. Tsm/2018/282/BÚ ze dne 7. 6. 2018 o zajištění specializačního vzdělávání s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno a dodatku č. 1 v rámci projektu „Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

perioperační péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor