zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE - 830-337/2020

event
Základní modul: 09.03.2020 - 13.03.2020 Odborný modul 1 - 1. část: 15.09.2020 - 18.09.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 18.01.2021 - 22.01.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 22.02.2021 - 26.02.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 15.03.2021 - 19.03.2021 Zkouška: 23.04.2021 Odborný modul 3 - 1. část: 25.05.2021 - 28.05.2021 Odborný modul 3 - 2. část: 05.10.2021 - 08.10.2021 Zkouška: 11.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 1/2012).

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

všeobecná sestra perioperační péče instrumentářka Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor