zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE - 830-335/2019

event
Základní modul: 11.03.2019 - 15.03.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 03.06.2019 - 07.06.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 14.10.2019 - 18.10.2019 Zkouška: 21.11.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 09.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 03.02.2020 - 07.02.2020 Zkouška: 10.03.2020 Odborný modul 3 - 1. část: 23.03.2020 - 27.03.2020 Odborný modul 3 - 1. část: 24.08.2020 - 28.08.2020 Odborný modul 3 - 2. část: 29.09.2020 - 02.10.2020 Zkouška: 12.11.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

perioperační péče ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor