zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE - 830-1235/2019

event
Základní modul: 25.11.2019 - 29.11.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 24.02.2020 - 28.02.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 25.08.2020 - 28.08.2020 Zkouška: 09.10.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 23.11.2020 - 27.11.2020 Odborný modul 2 - 2. část: 25.01.2021 - 29.01.2021 Zkouška: 02.03.2021 Odborný modul 3 - 1. část: 08.03.2021 - 12.03.2021 Odborný modul 3 - 2. část: 18.05.2021 - 21.05.2021 Zkouška: 18.06.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na stránkách MZČR

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. Tsm/2018/282/BÚ ze dne 7. 6. 2018 o zajištění specializačního vzdělávání s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno a dodatku č. 1 v rámci projektu „Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

perioperační péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor