zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE - 830-1234/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 21.01.2019 - 25.01.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 25.03.2019 - 29.03.2019 Zkouška: 25.04.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 20.05.2019 - 24.05.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 16.09.2019 - 20.09.2019 Zkouška: 24.10.2019 Odborný modul 3 - 1. část: 11.11.2019 - 15.11.2019 Odborný modul 3 - 2. část: 06.01.2020 - 10.01.2020 Zkouška: 13.02.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na stránkách MZČR

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. Tsm/2018/282/BÚ ze dne 7. 6. 2018 o zajištění specializačního vzdělávání s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno a dodatku č. 1 v rámci projektu „Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

perioperační péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor