zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE (Věstník č. 5/2020) - 830-1233/2020

event
Odborný modul 1 - 1. část: 04.01.2021 - 08.01.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 01.02.2021 - 05.02.2021 Odborný modul 1 - 3. část: 19.04.2021 - 23.04.2021 Zkouška: 20.05.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 07.06.2021 - 11.06.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 30.08.2021 - 03.09.2021 Zkouška: 05.10.2021 Odborný modul 3 - 1. část: 08.11.2021 - 12.11.2021 Odborný modul 3 - 2. část: 03.01.2022 - 07.01.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 5/2020).

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. O/0937/2018 ze dne 9. 4. 2018 o zajištění realizace vzdělávání s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno v rámci projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

všeobecná sestra perioperační péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor