zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII - 820-39/2019

event
Odborný modul 3: 11.03.2019 - 15.03.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specilizované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro péči v psychiatrii.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího púrogramu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

ošetřovatelská péče Projekt Specializační vzdělávání cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Miluše Vacušková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor