zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH - 820-66/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 28.01.2019 - 01.02.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 24.06.2019 - 28.06.2019 Odborný modul 1 - 3. část: 18.11.2019 - 22.11.2019 Odborný modul 2: 09.03.2020 - 13.03.2020 Odborný modul 3: 11.05.2020 - 15.05.2020 Odborný modul 3: 08.02.2021 - 12.02.2021 Zkouška: 31.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specilizované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro péči v interních oborech.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 8/2011).

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

všeobecná sestra specializační vzdělání ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor