zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE (Věstník č. 5/2020) - 830-307/2021

event
Základní modul: 22.03.2021 - 24.03.2021 Odborný modul 1 - 1. část: 31.05.2021 - 04.06.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 30.08.2021 - 03.09.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 04.10.2021 - 08.10.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 29.11.2021 - 03.12.2021 Odborný modul 3: 17.01.2022 - 21.01.2022 Odborný modul 4: 21.03.2022 - 25.03.2022 Odborný modul 5: 09.05.2022 - 13.05.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 5/2020).

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

neodkladná resuscitace všeobecná sestra specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Iva Frýbortová organizátor frybortova.iva@nconzo.cz
Jitka Petrů vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor