zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII (Věstník 9/2020) - 830-396/2021

event
Odborný modul 1 - 1. část: 07.04.2021 - 09.04.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 24.05.2021 - 28.05.2021 Odborný modul 1 - 3. část: 20.09.2021 - 24.09.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 22.11.2021 - 26.11.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 14.02.2022 - 18.02.2022 Odborný modul 3: 23.05.2022 - 27.05.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Dětská sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam akreditovaných pracovišť pro odbornou praxi bude účastníkům studia předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learningová podpora.

Nutné předpokladyPodmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry, pokud všeobecná sestra získala specializovanou způsobilost dětská sestra podle zákona č. 96/2004 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

celoživotní vzdělávání anesteziologie u dětí pediatrie intenzivní péče neonatologie intenzivní péče
PŘIHLÁSIT SE (BĚŽÍ)
předpokládaná cena
29240 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor