zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII - 830-297/2019

event
Základní modul: 25.11.2019 - 29.11.2019 Základní modul: 09.03.2020 - 13.03.2020 Zahájení studia: 09.03.2020 Odborný modul 1 - 1. část: 15.06.2020 - 19.06.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 21.09.2020 - 25.09.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 01.03.2021 - 05.03.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 14.06.2021 - 18.06.2021 Odborný modul 3: 30.08.2021 - 03.09.2021 Zkouška: 05.10.2021 Zkouška: 06.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Dětská sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Podmínkou pro zařazení je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětské sestry. Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je povinná praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz. Součástí SV je e-learningová podpora.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

celoživotní vzdělávání anesteziologie u dětí pediatrie intenzivní péče neonatologie intenzivní péče ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor