zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII - 830-1229/2019

event
Základní modul: 14.10.2019 - 18.10.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 20.01.2020 - 24.01.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 02.03.2020 - 06.03.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 07.09.2020 - 11.09.2020 Odborný modul 2 - 2. část: 15.02.2021 - 19.02.2021 Zkouška: 02.03.2021 Zkouška: 04.03.2021 Odborný modul 3: 08.03.2021 - 12.03.2021 Jednorázová akce: 25.03.2021 Zkouška: 04.05.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Dětská sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího porgramu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. O/0937/2018 ze dne 9. 4. 2018 o zajištění realizace vzdělávání s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno v rámci projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

celoživotní vzdělávání anesteziologie u dětí pediatrie intenzivní péče neonatologie intenzivní péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor