zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE - 830-326/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 19.02.2019 - 22.02.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 16.04.2019 - 18.04.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 11.06.2019 - 14.06.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 01.10.2019 - 04.10.2019 Odborný modul 3: 10.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 4: 04.02.2020 - 07.02.2020 Zkouška: 26.03.2020 Zkouška: 09.04.2020 Zkouška: 29.05.2020 Zkouška: 04.06.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

neodkladná resuscitace všeobecná sestra specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizátor kriva@nconzo.cz 543559584
Radka Kachlíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor