zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE - 830-1226/2019

event
Základní modul: 25.11.2019 - 29.11.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 24.02.2020 - 28.02.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 16.06.2020 - 19.06.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 13.10.2020 - 16.10.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 07.12.2020 - 11.12.2020 Odborný modul 2 - 2. část: 08.02.2021 - 12.02.2021 Odborný modul 3: 07.04.2021 - 09.04.2021 Odborný modul 4: 11.05.2021 - 14.05.2021 Zkouška: 17.06.2021 Zkouška: 16.09.2021 Zkouška: 20.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 1/2012).

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. Tsm/2018/282/BÚ ze dne 7. 6. 2018 o zajištění specializačního vzdělávání s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno a dodatku č. 1 v rámci projektu „Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

neodkladná resuscitace všeobecná sestra specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizátor paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jitka Petrů vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor