zaregistrovat se

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE - 830-1221/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 11.02.2019 - 15.02.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 08.04.2019 - 12.04.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 03.06.2019 - 07.06.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 23.09.2019 - 27.09.2019 Odborný modul 3: 02.12.2019 - 06.12.2019 Odborný modul 4: 10.02.2020 - 14.02.2020 Zkouška: 06.05.2020 Zkouška: 13.05.2020 Zkouška: 15.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

poznámka

Akce probíhá na základě smlouvy č. O/0937/2018 ze dne 9. 4. 2018 o zajištění realizace vzdělávání s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno v rámci projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

neodkladná resuscitace všeobecná sestra specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizátor paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jitka Petrů vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor