zaregistrovat se

VEDENÍ AMBULANCE FYZIOTERAPIE, ÚHRADY A VYÚČTOVÁNÍ PRO ZP, ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

event
01.11.2019 - 02.11.2019
place

určení

pro fyzioterapeuty

náplň

Zákony a vyhlášky platné pro vedení soukromé ambulantní praxe, vedení dokumentace o průběhu fyzioterapie, výběrové řízení, registrace, smlouvy se ZP.

poznámka

Doporučení: zúčastnit se i vzdělávací akce: Kurz pro vedoucí fyzioterapie- seznámení se zdravotnickou legislativou určenou pro fyzioterapeuty.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu