zaregistrovat se

VEDENÍ AMBULANCE FYZIOTERAPIE, ÚHRADY A VYÚČTOVÁNÍ PRO ZP, ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

event
02.11.2018 - 03.11.2018
place

určení

pro fyzioterapeuty

náplň

Zákony a vyhlášky platné pro vedení soukromé ambulantní praxe, vedení dokumentace o průběhu fyzioterapie, výběrové řízení, registrace, smlouvy se ZP.

poznámka

Absolvent této víkendové akce se může zúčastnit i vzdělávací akce: Kurz pro vedoucí fyzioterapie, ve kterém se seznámí se zdravotnickou legislativou určenou pro fyzioterapeuty.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu