zaregistrovat se

UMĚNÍ PREZENTOVAT A ZAUJMOUT

event
30.03.2019
place

určení

pro nelékařské obory i veřejnost

náplň

Jak využívat kvalitního hlasového projevu přiměřeně prostředí, situaci a obsahu sdělení. Hlavní zásady pro mezilidskou komunikaci - principy rétoriky, rétorika jako věda a umění, kultura mluveného projevu. Pravidla rétoriky - práce s hlasem, hlasový projev, správná výslovnost, dynamika hlasu, respirace, fonace, artikulace, péče o hlas, nejčastější chyby při hlasovém projevu, projev s mikrofonem, jazykové a stylistické prostředky. Verbální a neverbální komunikace. Příprava projevu, sdělení, prezentování.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu