zaregistrovat se

URGENTNÍ MEDICÍNA:

event
18.06.2018 - 22.06.2018 29.10.2018 - 02.11.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

určení

pro zdravotnické záchranáře zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 160 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu