zaregistrovat se

URGENTNÍ MEDICÍNA

event
12.03.2018 - 16.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018 08.10.2018 - 12.10.2018 19.11.2018 - 23.11.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

určení

pro zdravotnické záchranáře zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 160 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu