zaregistrovat se

URGENTNÍ MEDICÍNA

event
27.05.2019 - 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 14.10.2019 - 18.10.2019 09.12.2019 - 13.12.2019
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

určení

pro zdravotnické záchranáře zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 160 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu