zaregistrovat se

TVORBA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU SE ZAMĚŘENÍM PRO SENIORY

event
09.05.2018 - 11.05.2018
place

cíl

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností poskytující rozšíření možností práce s klienty seniory a jejich aktivizace

určení

pro zdravotně-sociální pracovníky, všeobecné sestry pracující v LDN, OLÚ a PN, všeobecné sestry pracující v sociálních službách, fyzioterapeuty a ergoterapeuty

náplň

Senior jako klient: jeho potřeby, sociální identita a sociální fungování. Poznání seniora – diagnostické nástroje, problémová socializace a její znaky. Senior jako „žák“: rámcová struktura sociálně edukačního plánu, empowerment. Aktivizace seniora - zásady a pravidla práce se seniory, možnosti aktivizačních forem v praxi. Realizace aktivizačních programů pro seniory. Praktická realizace arteterapeutických technik.

poznámka

Kurz je veden formou aktivizujících výukových metod: skupinová diskuse, práce ve skupinách, individuální práce, brainstorming, myšlenkové mapy, prezentace, hraní rolí a nácvik sociálních dovedností.


pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu