zaregistrovat se

TECHNIKY MÍZNÍ DRENÁŽE - 820-11/2021

event
Teoretická část: 30.10.2021 - 07.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem je připravit všeobecné sestry na specifické činnosti v péči o pacienty s lymfedémem.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Specifika péče o pacienty s lymfedémem, komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže s praktickými nácviky.

poznámka

Součástí vzdělávacího programu je povinná odborná praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 40 hodin. Seznam akreditovaných zařízení bude účastníkům předán při zahájení studia. Odborná praxe je hrazena účastníkem dle pokynů akreditovaných zařízení.Nácviky jednotlivých technik probíhají pod vedením předních odborníků z České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Uvedená cena je za teoreticko-praktickou výuku.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

celoživotní vzdělávání lymfodrenáže

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor