zaregistrovat se

TECHNIKY BANDÁŽOVÁNÍ V KOMPRESNÍ LÉČBĚ - 820-16/2020

event
Teoretická část: 06.05.2021 - 07.05.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem jsou praktické nácviky kompresní terapie, techniky správného vedení bandáže, bandáže s přítlakem za kotníkem, vícevrstevné bandáže, bandáže k prevenci TEN, bandáže k léčbě bércového vředu.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Praktická sestra, Fyzioterapeut, Ošetřovatel, Sanitář

náplň

Kompresní terapie ve flebologii, v lymfologii, praktické nácviky správného vedení bandáže a kontola účinnosti metod pomocí Picopressu. Použití obinadel podle tažnosti (fixační, krátkotažná, dlouhotažná, univerzální), zásady kompresivní terapie (tažnost, rozměr obinadla, poloha, úhel, anatomické odchylky, nízká a vysoká bandáž, cirkulární a klasová, význam polstrování v oblasti kotníku, defektů, v oblasti podkolenní jamky, při otoku, fibrotizaci tkáně, lymfedému apod.).

poznámka

Praktické nácviky budou probíhat ve dvojicích.

celoživotní vzdělávání všeobecná sestra

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor