zaregistrovat se

STYLY VEDENÍ A ŘÍZENÍ MULTIGENERAČNÍCH TÝMŮ - 840-22/2022

event
Jednorázová akce: 18.01.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Uvědomit si specifika současných multigeneračních týmu ve vztahu k jejich úspěšnému vedení a řízení, k jejich ovlivňování, motivaci a hodnocení. Získat informaci o tom, jaké styly vedení preferuji vedení a řízení ve své praxi a jak jsou tyto mnou preferované styly adekvátní v jednotlivých situacích.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP

náplň

1. Zvláštnosti multigeneračních týmů s ohledem na jejich vedení a řízení 2. Dosavadní úspěšné styly vedení a řízení 3. Test manažerského stylu s vyhodnocením 4. Co se změnilo v posledních cca 20 letech 5. Nové pojetí vedení a řízení současných týmů 6. Dotazník LJM (preference a adekvátnost stylů vedení a řízení v současných multigeneračních týmech)

management
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
2000 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
Alena Sehnalová lektor